NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Hai, ngày 20/6/2022

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Hai, ngày 20/6/2022

Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách 2 Sử Ký ,đoạn 18

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

689. Ê-phê-sô 6:4

4 Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ, hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó.(c)

4 Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up in the discipline and instruction of the Lord.

Ê-phê-sô 6:4 chú giải:
Eph 6:4 – ­ Chủ đích của sự sửa phạt của bậc làm cha mẹ là giúp cho con cái mình tăng trưởng, chớ không phải là gây chán nản hay chọc giận chúng (xem Co 3:21). Làm cha mẹ không phải là dễ dàng – cần phải hết sức kiên nhẫn để trưởng dưỡng con cái bằng tình yêu thương, để Chúa Cứu Thế được tôn vinh. Nhưng không nên để cho kỷ luật (việc sửa phạt) gây chán nản thất vọng và tức giận. Trái lại, cha mẹ phải hành động bằng tình yêu thương, đối xử với con cái như Chúa Giê-xu đối xử với những người mà Ngài yêu mến vậy. Điều này là tối quan trọng để con cái được phát triển, và thông hiểu Chúa Cứu Thế như thế nào.

 www.nguonsuoitamlinh.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *