NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Hai, ngày 22/5/2023

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

         Thứ Hai, ngày 22/5/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Ê-sai ,đoạn 41

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

 

 

NGHE BÀI HÁT CỦA HỘI THÁNH

Luôn Có Chúa Bên Đời

 

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

1002.Giê-rê-mi 29:11
11 Đức Giê-hô-va phán: Vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi, là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.

11 For I know the plans I have for you, declares the LORD, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.

Giê-rê-mi 29:11 chú giải:

Gie 29:11 – Tất cả chúng ta đều được khích lệ khi có một nhà lãnh đạo giục giã chúng ta vươn lên là người tin rằng chúng ta có thể chu toàn nhiệm vụ mà người ấy giao, và sẽ luôn luôn ở bên chúng ta. Đức Chúa Trời chính là nhà lãnh đạo như thế. Ngài biết rõ tương lai,và các kế hoạch của Ngài cho chúng ta là tốt lành và đầy hi vọng. Chừng nào Đức Chúa Trời, Đấng biết rõ tương lai, còn hoạch định một lịch trình cho chúng ta và cùng đi với chúng ta để giúp chúng ta chu toàn sứ mạng mà Ngài đã giao phó,thì chúng ta còn hi vọng vô hạn định. Nói như thế không có nghĩa rằng chúng ta được miễn trừ khó khăn gian khổ, nhưng có nghĩa rằng Đức Chúa Trời vẫn theo dõi để gúp đỡ, cho đến khi chúng ta đã đạt được một kết thúc tốt đẹp.

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *