NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Năm, ngày 16/3/2023

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

            Thứ Năm, ngày 16/3/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Châm Ngôn ,đoạn 23

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 936.1Cô-rinh-tô 4:12 

12 Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc; khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục;(s)

12 and we labor, working with our own hands. When reviled, we bless; when persecuted, we endure;

1Cô-rinh-tô 4:12 chú giải:

ICo 4:6-13 – Ngời Cô-rinh-tô đã chia nhau ra thành nhiều phe phái, mỗi phe theo một nhà truyền đạo mà họ tâm đắc (Phao-lô, A-bô-lô, Phi-e-rơ, v.v.). Mỗi phe đều thật lòng tin rằng đó là người duy nhất nắm được chân lý toàn diện, do đó cảm thấy hãnh diện “thuộc linh”. Nhưng Phao-lô dạy rằng các nhóm người ấy chớ có khoe khoang là mình gắn bó với một nhà truyền đạo cá biệt nào cả, vì mỗi nhà truyền đạo đều chỉ là một tôi tớ hèn hạ từng chịu đau khổ vì cùng một bức thông điệp cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Chẳng hề có một nhà truyền đạo nào của Đức Chúa Trời lại có địa vị cao hơn một người khác.

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *