NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Năm, ngày 29/9/2022

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY, Thứ Năm, ngày 29/9/2022

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Thi-thiên ,đoạn 7

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

784.1Phi-e-rơ 2:2

2 thì hãy ham thích sữa thiêng liêng của Đạo, như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rỗi linh hồn,

2 Like newborn infants, long for the pure spiritual milk, that by it you may grow up into salvation—

1Phi-e-rơ 2:2 chú giải:

Đặc điểm mà tất cả trẻ con đều có, ấy là chúng đều muốn lớn lên – trở nên giống như các anh chị lớn, hay giống cha mẹ chúng. Lúc chúng ta được tái sinh, chúng ta trở thành những em bé sơ sinh thuộc linh. Nếu chúng ta khoẻ mạnh, chúng ta sẽ muốn tăng trưởng. Thật đáng buồn khi có một số người đã chẳng bao giờ lớn lên.Nhu cầu về sữa là một bản năng tự nhiên đối với một trẻ sơ sinh, và nó báo hiệu cho nhu cầu dinh dưỡng giúp cho đứa trẻ tăng trưởng. Một khi chúng ta thấy mình có nhu cầu về Lời Chúa và bắt đầu đi tìm chất dinh dưỡng nơi Chúa Cứu Thế,thì sự thèm ăn thuộc linh của chúng ta sẽ cứ ngày càng tăng, và chúng ta bắt đầu trưởng thành. Sự đói khát Lời Đức Chúa Trời của bạn mạnh đến mức nào?

 www.nguonsuoitamlinh.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *