NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Tư, ngày 15/3/2023

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

            Thứ Tư, ngày 15/3/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Châm Ngôn ,đoạn 22

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

935.Giăng 1:14 

“Ngôi lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha.”

14 And the Word became flesh and dwelt among us, and we have seen his glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth.

 Giăng 1:14 chú giải:

Gi 1:14 – “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt” có nghĩa là trở nên con người. Bởi đó Chúa Cứu Thế đã trở nên:

  1. vị giáo sư trọn vẹn Trong cuộc đời của Chúa Giê-xu chúng ta nhìn biết Đức Chúa Trời nghĩ thế nào và qua đó chúng ta có thể biết được mình phải suy nghĩ thế nào (Phi 2:5-11)

  2. tấm gương trọn vẹn – để làm mẫu mực cho chúng ta noi theo, Ngài chỉ cho chúng ta biết phải sống như thế nào, và ban cho chúng ta năng lực để sống đúng như thế (IPhi 2:21);

  3. sinh tế trọn vẹn – Chúa Giê-xu đến thế gian làm sinh tế chuộc mọi tội lỗi, và sự chết Ngài đã đáp ứng yêu cầu của Đức Chúa Trời để cất tội lỗi đi (Co 1:15-23). “Con một đến từ nơi Cha” có nghĩa Chúa Giê-xu là Con độc nhất của Đức Chúa Trời. Điểm nhấn mạnh là trên sự độc nhất vô nhị đó. Chúa Giê-xu là Đấng duy nhất và trải qua sự liên quan với Đức Chúa Trời không giống với tất cả các tín đồ được gọi là “con cái Đức Chúa Trời” và là “Được sinh ra bởi Đức Chúa Trời”.

Khi Chúa Cứu Thế ra đời, Đức Chúa Trời đã trở thành người. Trong Ngài không phải có một phần là con người và một phần là Đức Chúa Trời nhưng Ngài là một con người hoàn toàn, đồng thời cũng là Đức Chúa Trời hoàn toàn (Co 2:9).

Trước khi Chúa Cứu Thế đến người ta chỉ có thể biết một phần về Đức Chúa Trời. Sau khi Chúa Cứu Thế đến, người ta có thể biết đầy đủ về Đức Chúa Trời,vì Ngài đã trở thành người có thể nhìn thấy được, sờ nắn được qua Chúa Cứu Thế.Chúa Cứu Thế là sự biểu hiện trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong hình hài con người. Con người phạm hai sai lầm phổ biến nhất đối với Chúa Giê-xu, là hạ thấp nhân tánh hoặc thần tánh của Ngài. Chúa Giê-xu vừa là Đức Chúa Trời mà cũng vừa là con người.

www.nguonsuoitamlinh.net  or  www.mucsutrong.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *