NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY Thứ Tư, ngày 25/1/2023

NGHE  & HỌC & THỰC HÀNH LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

     Thứ Tư, ngày 25/1/2023

Lời Chúa dạy: Hê-bơ-rơ 10:25

 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Thi-thiên ,đoạn 123

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

887.Ma-thi-ơ 5:13:

13 Các ngươi là muối của đất; song nếu mất mặn đi, thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại? Muối ấy không dùng chi được nữa, chỉ phải quăng ra ngoài và bị người ta đạp dưới chân.

13 “You are the salt of the earth,but if salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people’s feet.

Ma-thi-ơ 5:13 chú giải

Mat 5:13 – Nếu muối bị mất vị mặn đi, nó sẽ trở thành vô giá trị. Nếu các Cơ Đốc nhân không chịu cố gắng tạo ảnh hưởng tốt trên người thế gian chung quanh họ, họ sẽ chẳng có giá trị bao nhiêu trước mặt Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta quá giống với người thế gian thì chúng ta chẳng có giá trị gì. Cơ Đốc nhân không thể trà trộn vào với tất cả mọi người khác. Trái lại, chúng ta phải tích cực tạo ảnh hưởng trên người khác, như vị mặn của muối tạo ra hương vị ngon lành cho các thức ăn vậy.

888.Ma-thi-ơ 5:14

14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:

15 Cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà.(p)
16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.(q)

14 “You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden.

15 Nor do people light a lamp and put it under a basket, but on a stand, and it gives light to all in the house.

16 In the same way, let your light shine before others, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven.

Ma-thi-ơ 5:14-16 chú giải:

Mat 5:14-16 – Bn có thể nào giấu được một thành phố được xây trên một đỉnh đồi không? Đêm đến, đèn đuốc của nó sẽ được nhiều người cách nó nhiều dặm nhìn thấy. Nếu chúng ta sống cho Chúa Cứu Thế, chúng ta sẽ chiếu sáng như những ánh đèn vậy, chúng ta chứng minh cho nhiều người khác thấy Chúa Cứu Thế như thế nào. Chúng ta che giấu ánh sáng của chúng ta bằng cách 1. im lặng khi đáng lẽ phải nói ra 2. cùng đi theo đám đông, 3. chối bỏ ánh sáng, 4. để cho tội lỗi làm lu mờ ánh sáng của chúng ta,5. không giải thích về ánh sáng của chúng ta cho người khác, hoặc 6. nhắm mắt lại đối với các nhu cầu của người khác. Hãy làm một ngọn đèn báo hiệu cho chân lý – xin đừng che ánh sáng của bạn đối với số người còn lại của thế gian.

www.nguonsuoitamlinh.net  or www.nguonsuoitamlinh.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *