NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 1/12/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 1/12/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Phục Truyền đoạn 30

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

409.Mác 4:39

“Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: Hãy êm đi, lặng đi! Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ.”
39 And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, “Peace! Be still!” And the wind ceased, and there was a great calm. 

Mac 4:38-40 – Các môn đệ Chúa hoảng sợ vì cơn bão đe dọa tiêu diệt tất cả mọi người, còn Chúa Giê-xu thì dường như không hay biết và chẳng quan tâm.
Cơn bão xảy đến cho họ là một cơn bão theo quy luật tự nhiên, nhưng có nhiều trận bão xảy đến dưới nhiều hình thức khác.
Hãy suy nghĩ về những cơn bão trong cuộc đời bạn – những hoàn cảnh khiến bạn phải hết sức âu lo. Dù khó khăn của bạn là gì đi nữa, bạn chỉ có hai cách chọn lựa: Bạn có thể âu lo và cho rằng Chúa Giê-xu chẳng còn quan tâm đến,hoặc bạn có thể chống lại nỗi sợ hãi bằng cách đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Khi bạn cảm thấy nỗi sợ hãi đang ập đến,

hãy thú thật nhu cầu của mình với Đức Chúa Trời và rồi tin cậy Ngài sẽ lo lắng chăm sóc bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *