NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 23/11/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 23/11/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Phục Truyền đoạn 22

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

402.Rô-ma 3:23

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.”

23 for all have sinned and fall short of the glory of God,

Rô-ma 3:23: Có một số tội có vẻ như nặng hơn một số khác vì hậu quả hiển nhiên của chúng là nghiêm trọng hơn. Chẳng hạn tội sát nhân theo cách nhìn của chúng ta thì có vẻ tệ hại hơn là tội ghen ghét, và tội tà dâm thì có vẻ tệ hại hơn là lòng tham dục. Nhưng điều này không có nghiã là chúng ta phạm tội ít hơn thì xứng đáng được sự sống đời đời. Tất cả mọi tội đều biến chúng ta thành tội nhân, và mọi tội đều khiến chúng ta bị phân cách với Đức Chúa Trời thánh khiết của mình. Do đó, mọi tội lỗi đều dẫn đến sự chết (vì nó làm cho chúng ta không hội đủ điều kiện để được sống với Đức Chúa) bất kể tội nặng hay nhẹ, lớn hay nhỏ. Xin đừng thu nhỏ các tội “nhỏ” hoặc phóng to các tội “lớn”. Tất cả mọi tội lỗi đều phân cách chúng ta với Đức Chúa Trời, nhưng tất cả đều có thể được tha thứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *