NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 25/11/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 25/11/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Phục Truyền đoạn 24

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

403.Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:7

“khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy.”
7 You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise.

Phu 6:4-9 – ­ Khúc Kinh Thánh này cung cấp chủ đề trọng tâm của sách Phục Truyền. Nó nêu lên một khuôn mẫu giúp chúng ta liên hệ Lời Đức Chúa Trời với đời sống hàng ngày của mình.

Chúng ta phải yêu mến Đức Chúa Trời, thường xuyên suy gẫm về các điều răn của Ngài, dạy bảo các điều răn đó cho con cháu chúng ta,và sống mỗi ngày bằng những nguyên tắc chỉ đạo trong Lời của Ngài. Đức Chúa Trời nhấn mạnh tầm quan trọng về việc cha mẹ dạy Kinh Thánh cho con cái mình.Cha mẹ không thể bỏ mặc cho Hội Thánh và các trường học Cơ Đốc để trốn tránh trách nhiệm này. Kinh Thánh cung cấp thật nhiều cơ hội cho những bài học có mục tiêu rõ ràng và việc dạy dỗ thực tiễn đến nỗi sẽ thật đáng xấu hổ nếu chỉ nghiên cứu Thánh Kinh mỗi tuần một ngày mà thôi. Những lẽ thật đời đời được mọi người học hỏi hiệu quả nhất trong môi trường đầy thương yêu của một gia đình kính sợ Đức Chúa Trời.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *