NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 4/12/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 4/12/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Phục Truyền đoạn 33

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

412.Giê rê mi 29:13
 13 Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng.(w)

13 You will seek me and find me,when you seek me with all your heart.

Gie 29:13 – Theo kế hoạch khôn ngoan của Đức Chúa Trời, thì dân sự Ngài phải có hi vọng và một tương lai, mà kết quả là họ có thể tin cậy để kêu cầu Ngài. Mặc dầu những kẻ bị lưu đày đang ở vào một địa điểm và thời điểm khó khăn, họ không nên thất vọng vì đã có sự hiện diện của Đức Chúa Trời, được đặc quyền cầu nguyện và được ân huệ của Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tìm cầu và gặp được Ngài khi chúng ta tìm kiếm Ngài hết lòng. Cả xứ lạ quê người, buồn đau, thất vọng, lẫn các vấn đề thuộc thể,đều không thể làm gián đoạn mối thông công ấy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *