NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 5/12/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 5/12/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh. CẦU XIN Chúa ban phước và ở cùng với bạn ngày hôm nay.

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Sách Phục Truyền đoạn 34

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cựu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Người đọc: Mục sư Trần Vă n Trọng

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
https://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

 

413.Ê-sai 53:6

“Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy; Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người.”
6 All we like sheep have gone astray; we have turned– every one– to his own way; and the LORD has laid on him the iniquity of us all.

 

Es 53:6 – Ê-sai đề cập việc dân Y-sơ-ra-ên đã lạc xa Đức Chúa Trời và so sánh họ với những con chiên bị lạc.Thế nhưng Đức Chúa Trời sẽ sai Đấng Mê-si-a đến để đưa họ trở về ràn chiên.Chúng ta là những người đi sau, đã được nhìn thấy và biết rõ lai lịch của Đấng Mê-si-a của lời hứa, là Đấng đã đến và chịu chết thay cho tội lỗi chúng ta.Nhưng nếu chúng ta có thể thấy được tất cả những gì Chúa Giê-xu đã làm mà vẫn cứ chối bỏ Ngài, thì tội lỗi của chúng ta sẽ còn nặng nề hơn những người Y-sơ-ra-ên đời xưa đã không được thấy điều mà chúng ta đã thấy. Bạn có dâng đời sống mình cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, là “người chăn chiên hiền lành” (Gi 10:11-16),hay bạn vẫn còn muốn giống như con chiên lạc?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *