NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 9/5/2021

NGHE LỜI CHÚA HẰNG NGÀY 9/5/2021

Kính mời Con cái Chúa nghe Lời Chúa mỗi ngày MỘT ĐOẠN Kinh Thánh

Bản Hiệu Đính (2010) – Người đọc: Mục sư Trần Văn Trọng
Khải Huyền 6

Hơn lúc nào hết, lúc nầy là lúc chúng ta cách ly với cộng động bên ngoài. Đây là thì giờ tốt nhất của chúng ta để thì giờ tìm kiếm Chúa.

Tìm kiếm Chúa không phải dễ dàng như các bạn nghĩ đâu. Lời Chúa phán:

Giê-rê-mi 29:13 “Các ngươi sẽ tìm Ta và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.”

Do đó, các bạn muốn tìm kiếm Chúa, hãy tìm kiếm Ngài cách hết lòng mới gặp được Ngài.
Hãy đọc Kinh Thánh hằng ngày, hạ mình xuống cầu xin Ngài thương xót tha thứ mọi lỗi lầm, hãy thống hối ăn năn, thì bạn có thể gặp được Chúa. Amen!
Kính mời con cái Chúa vào bấm trang mục lục. Chọn Tân Ước.
Cứu Ước đang bỏ vào. Xin chờ đợi cập nhật. Cảm ơn. Chúa ban phước

Kinh Thánh Bản Dịch Mới 2002

Nghe Lời Chúa bấm dưới đây (xin chọn sách để nghe):
http://nguonsuoitamlinh.net/kinh-thanh-mp3

Nghe Nhạc Thờ Phượng của Hội Thánh xin bấm dưới đây:

https://www.youtube.com/channel/UCJvnjjU_sS7vYYuFKmLnNBQ

 

HÃY SUY GẪM MỖI NGÀY MỘT CÂU KINH THÁNH, ĐỂ BIẾT KÍNH SỢ ĐỨC CHÚA TRỜI, GIỮ VỮNG ĐỨC TIN CỦA MÌNH  và KHÍCH LỆ, AN ỦI NGƯỜI KHÁC …

Là sự thật đối với bạn

Là dòng dõi của A-đam sau khi làm trái lời Đức Chúa Trời, hãy chú ý ba câu Kinh Thánh dưới đây:

  1. Rô-ma 5:15

“Song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi kẻ khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giê-xu Christ, chan chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào!” 15 But the free gift is not like the trespass. For if many died through one man’s trespass, much more have the grace of God and the free gift by the grace of that one man Jesus Christ abounded for many.

  1. Rô-ma 5:18

“Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt rải khắp hết thảy cho mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình, là sự ban sự sống, cũng rải khắp cho mọi người thể ấy.” 18 Therefore, as one trespass led to condemnation for all men, so one act of righteousness leads to justification and life for all men.

  1. Rô-ma 5:19

“Vì, như bới sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác sẽ đều thành ra công bình.” 19 For as by the one man’s disobedience the many were made sinners, so by the one man’s obedience the many will be made righteous.

212. Thi-Thiên 51:5


5 Kìa, tôi sanh ra trong sự gian ác, Mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. 5 Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me.

Không chỉ là dòng dõi xác thịt của A-đam đã chết về linh hồn nhưng họ cũng đã bị kết tội và trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời gọi là kẻ có tội. Hãy chú ý, tuy rằng điều đó không phải bởi chỉ sự không vâng lời của người. Kinh Thánh có chép:

Do sự phạm tội của một người Chúng ta đã chết
Bởi sự phạm tội của một người Chúng ta bị kết tội
Bởi sự không vâng phục của một người Chúng ta là kẻ có tội

Nếu mối quan hệ của chúng ta vơi A-đam làm chúng ta chết về linh hồn…
Nếu mối quan hệ của chúng ta với A-đam làm chúng ta bị kết tội…
Nếu mối quan hệ của chúng ta với A-đam làm chúng ta thành kẻ có tội, thì
Chúng ta đã trở nên gắn chặt với A-đam từ khi nào?

Câu trả lời là ở SỰ NHẬN THỨC

“Kìa tôi sanh ra trong sự gian ác mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi.”
Thi-Thiên 51:5

Từ trong sự nhận thức, chúng ta gắn liền với A-đam. Chúng ta có hai con mắt, một cái mũi và theo Kinh Thánh – một linh hồn đã hư mất. Vì vậy, mỗi người chúng ta, từ khi được mang thai, trong lúc đó đã trở thành một thành viên trong xã hội loài người, dòng dõi của A-đam và một kẻ ĐÃ CHẾT, BỊ KẾT TỘI, LÀ KẺ CÓ TỘI.

Khi A-đam sinh con trai, có chép rằng đứa trẻ được sinh ra giống với và theo hình dáng người cha, A-đam.

A-đam được dựng nên theo hình Đức Chúa Trời, Sết được sinh ra theo hình và giống với người cha là A-đam, người đã chết về linh hồn. Vì thế, Sết cũng đã chết về linh hồn ngay từ khi ra đời.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *