NGHE NHẠC THÁNH VIDEO –16/6/2022

Tâm Nguyện – Lý Phương Lê | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Tay Chúa Nắm Tôi – Khánh Linh | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Chúa Luôn Đáp Lời – Trương Hạnh | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Vượt Trên Tất Cả – Rôsa Ênuôl | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Gặp Gỡ Chúa Giê-xu – Rôsa Ênuôl | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

MV OFFICIAL]THE MISSION – Isaac Thai | SONG SONG Preaching the Gospel to the Lord

Trở Về – Ngọc Huy | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *