NGHE NHẠC THÁNH VIDEO –20/6/2022

YÊU NGÀI HƠN CẢ MỌI ĐIỀU || MINH CHÂU || NHẠC THÁNH CA HAY

Nhạc Thánh – Vững An

Thánh Ca: Tay Trắng Ra Đi – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Những Bài Thánh Ca Thờ Phượng – Tôn Vinh Chúa Isaac Thái (Part 1) Trọn Cả Tấm Lòng – Thiên Chúa Ngự

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *