NGHE NHẠC THÁNH VIDEO –25/5/2022

Trong Danh Chúa Jesus – Tuấn Tú x Nhạc Thánh Group x Tường Khanh Worship Collection

#NISSILIVE 3 x CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI x TẠ ƠN CHÚA x LÒNG TẠ ƠN #NissiWorship #NissiUnited

NISSILIVE GIÃN CÁCH XÃ HỘI SET 7 x THỜ PHƯỢNG CHÚA TẠI NHÀ x Hướng dẫn: Daniel Thái x Nissi Worship

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *