NGHE NHẠC THÁNH VIDEO — 8/10/2021

Hillsong Acoustic Playlist (Praise & Worship Songs) //With Lyrics//

Chén Đắng – Trình bày: Ca Sĩ Như Ý

Giê-Xu Muôn Đời

3 x CẢM TẠ ĐỨC CHÚA TRỜI x TẠ ƠN CHÚA x LÒNG TẠ ƠN #NissiWorship #NissiUnited

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *