NGHE NHẠC THÁNH VIDEO Anh-Việt –3/17/2023

Jesus, Vua Muôn Vua

Jesus Muôn Đời

Thỏa Vui Trong Chúa

CHÚA VĨ ĐẠI – LÝ PHƯƠNG LÊ | ONEWAY WORSHIP | THÁNH CA TIN LÀNH

ĐẤNG CỨU GIÚP – VY XUÂN | ONEWAY WORSHIP | THÁNH CA TIN LÀNH

VÌ DUY CHÍNH CHÚA ( ISAAC THÁI) – WORSHIP DANCE

NHƯ LỜI NGÀI ĐÃ HỨA – Worship dance [The Bridge – Nhóm múa Chiếc Cầu]

Múa – Đấng Sống Muôn Đời

CHÚA JESUS PHỤC SINH || MINH CHÂU x BÉ TƯỜNG VY x PHƯƠNG NAM (THÁNH CA PHỤC SINH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *