NGHE NHẠC THÁNH VIDEO Anh-Việt –5/15/2023

NGHE NHẠC THÁNH VIDEO Anh-Việt —5/15/2023

Mẹ Của Con (Sáng Tác: Anh Trần Quốc)

 

Yêu Mẹ Thiết Tha’

LÝ DO NGÀI ĐẾN – NGỌC HUY | ONEWAY WORSHIP | THÁNH CA TIN LÀNH

Lý Do Ngài Đến – Ngọc Huy | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

[MV LYRICS] We Are The Reason – Isaac Thai

Ngài Rịt Lành Lòng Con – Tiên Êca | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Hãy Theo Ta – Ngọc Huy | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Chúa Biết Lòng Con – Ngọc Huy | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Chúa Biết Rõ – Khánh Linh | Oneway Worship | Thánh Ca Tin Lành

Cảm Ơn Ngài || Thank You Lord || Called To Worship (live)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *