NGHE NHẠC THÁNH VIDEO Anh-Việt –5/19/2023

The Key to Continuing Peace – Dr. Charles Stanley

 

Trau Giồi Đời Sống Tin Kính | Mục Sư Nguyễn Đình Hưng

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Người Công Chính Có Gặp Hoạn Nạn Không? | Mục Sư Phạm Tuấn Nhượng

SỨ ĐIỆP MỤC SƯ: Quan Tâm Đến Con Cái Và Thế Hệ Kế Cận | Mục Sư Nguyễn Quang Hòa

Kiêng Ăn Để Mặc Lấy Quyền Năng Của Đức Chúa Trời | Mục Sư Phạm Ngọc Anh | BGCN 24/03/2019

MÁI ẤM GIA ĐÌNH // BILLY GRAHAM (Toronto, Canada 1978)

HIẾU KÍNH CHA MẸ – MẠNG LỆNH VÀ LỜI HỨA || JOHN HAGEE

YÊU KẺ THÙ NGHỊCH BẠN || JOHN PIPER (LOVE YOUR ENEMIES)

NHẬN LÃNH ĐỨC THÁNH LINH // (PHẦN 5/6) SỰ RA ĐỜI BÌNH THƯỜNG CỦA CƠ ĐỐC NHÂN // DAVID PAWSON

Đề mục: ĐẶC ĐIỂM CỦA ĐỜI SỐNG CƠ ĐỐC NHÂN | Giảng luận: Mục sư HOÀNG VĂN HUY

Đề mục: ĐẾN GẦN CHÚA | Giảng luận: Mục sư BÙI VĂN SẢN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *