NGHE NHẠC THÁNH VIDEO Anh-Việt –9/11/2023

NGHE NHẠC THÁNH VIDEO Anh-Việt —9/11/2023

Hãy Đến Với Chúa (Sáng Tác: Mục Sư Trần Văn Trọng)

Như Lời Ngài Đã Hứa

GIÊ-XU LÀ – MÂY LINH | ONEWAY WORSHIP | THÁNH CA TIN LÀNH

GIÊ-XU LÀ TRUNG TÂM (Jesus At The Center) || Called To Worship (At The Cross Lived)

MÃI BÊN NGÀI -Be With You- Nhạc Thánh Tin Lành | CMM Live

CON YÊU NGÀI BAO NHIÊU (HOW MUCH DO I LOVE YOU) || MINH CHÂU & PHƯƠNG NAM (THÁNH CA TIN LÀNH)

Ngài Là Chúa Của Con (喜樂泉源 – Fountain Of Joy) || Called To Worship (At The Cross Lived)

Ngàn Lời Chúc Tán | 10.000 Reasons (Bless The Lord) || Called To Worship (live)

NGÀI ĐƯỢC TÔN CAO – DỰ ÁN “DANH JÊSUS” | Nissi Worship

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *