Nhớ Ngôi Mộ Chúa

BÀI HÁT “NHỚ NGÔI MỘ CHÚA”

SÁNG TÁC: Mục sư Trần Văn Trọng

CA SĨ: Bích Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *