Quan Trọng: CÁC BUỔI HỘI THẢO (WORKSHOP) TẠI ĐẠI HỘI

Quan Trọng: CÁC BUỔI HỘI THẢO (WORKSHOP) TẠI ĐẠI HỘI

Kính thưa quý vị,

Chỉ còn một tuần nữa là Đại Hội tại Atlanta, GA. khai mạc.

Để chuẩn bị tốt cho các buổi hội thảo (workshop), mời quý Mục sư và lãnh đạo Hội Thánh xem qua các đề tài Hội Thảo sau đây để thông báo cho Hội Thánh địa phương, cũng như giúp họ chọn đề tài nào thích hợp cho họ và Hội Thánh mình.

Liên Hội khích lệ những ai đi dự Đại Hội nên tham gia những buổi Hội Thảo nhằm đào sâu hơn trong các lãnh vực trong Hội Thánh, mục vụ và đời sống tín hữu.

Đại Hội năm nay có tất cả 11 đề tài huấn luyện trong 2 khung giờ khác nhau. Vì vậy, mỗi người chỉ có thể tham dự tối đa hai buổi hội thảo.

2pm – 3:30pm Thứ Sáu (90 phút)

6 Hội Thảo cùng thời gian:

1 -Cách Nào Để Xây Dựng Mục Vụ Cầu Nguyện Trong HT?

   MS Đặng Quy Thế

2 -Kết Nối Giữa LifeWay và HT Địa Phương

   Cơ Quan LifeWay & MS Hà Quan Ngọc

3 -Bạn Muốn Tham Gia Chương Trình Truyền Giáo Ngắn Hạn?

   MS Lê Thành Toàn

4 -Làm Thế Nào Để Hướng Dẫn Tân Tín Hữu Tăng Trưởng?

   MS Trần Tự Hồng Sơn

5 -Làm Thế Nào Để Giúp Thế Hệ Z Giữ Đức Tin & Trở Nên Môn Đồ?

   MS Thái Lê 

6 -Hôn Nhân: Yêu Như Vầy…

   MS Giáp Võ

3:45pm – 5:15pm Thứ Sáu (90 phút)

5 Hội Thảo cùng thời gian:

1 -Những Điều Ngăn Trở Cơ Đốc Nhân Tăng Trưởng

   MS Lê Hoàng Duy Tín

2 -Phân Biệt Trường Hợp Bị Quỷ Ám Hay Bệnh Tâm Thần

   MS Phan Minh Hội

3 -Để Có Đời Sống Tăng Trưởng

   MS Nguyễn Phi Hùng

4 -Sự Giáo Huấn Của Vương Quốc Chúa

   MS Đặng Phúc Ánh

5 -Đối Diện Với Khủng Hoảng

   MS Đoàn Hưng Linh

Kính mến,

Liên Hội

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *