Sáng Tạo Và Không Rập Khuôn

HÃY NÓI LỜI SÁNG TẠO
Cùng với sự tự do rao giảng Tin lành và bắt đầu các trường Kinh Thánh có một mối nguy hiểm cũng đến. Có một xu hướng (gây ảnh hưởng ám thị) cho mọi người để cho họ cũng nghĩ giống như bạn, thay vào chuyện dạy cho họ biết suy nghĩ độc lập. Không có một điều gì đem lại sự thoả mãn lớn hơn là việc anh ta có thể nói: “Tôi đã khám phá ra nó. Tôi đã am hiểu rõ ràng trong việc này.”
Tôn giáo nói với người ta những gì mà người ta được phép nghĩ, nhưng Đức Chúa Trời muốn chúng ta mở quyển sách của Ngài ra và bắt đầu suy nghĩ. Nhà thờ truyền thống đã chống đối Mác-tin Lu-thơ vì cớ sợ hãi rằng Kinh Thánh sẽ được dịch ra ngôn ngữ hiện đại và rơi vào tay những con người bình thường, và vì thế người ta sẽ biết suy xét về những điều mà nhà thờ dạy dỗ. Sự nhồi nhét giáo lý giáo điều không để chỗ nào còn lại cho những tư tưởng mới.
Phao-lô đã bảo chúng ta rằng chúng ta cần học tập để trở nên những người làm công xứng đáng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời không tán dương chúng ta khi nào chúng ta suy nghĩ giống hệt nhau, mà là khi những tư tưởng của chúng ta nhận cảm hứng từ Ngài. Trong khi chúng ta tách mình ra, cố gắng nhận biết giáo lý giáo điều đến mức hoàn thiện, thì thế gian này sẽ đi xuống địa ngục mất. Phao-lô muốn chúng ta biết giáo lý Kinh Thánh, nhưng không ngừng suy nghĩ và áp dụng nó vào cuộc sống hiện đại mà chúng ta đang sống. Cuộc sống là sự tìm kiếm, chứ không phải là một vị trí cố định. Đừng dừng lại nửa chừng giữa đường của mình để xây một túp lều chân lý mà những thế hệ sau sẽ phá bỏ.
T.L. Osborne
——————————
BÌNH LUẬN: “Có một xu hướng (gây ảnh hưởng ám thị) cho mọi người để cho họ cũng nghĩ giống như bạn, thay vào chuyện dạy cho họ biết suy nghĩ độc lập.” Đây rõ ràng là một phương cách nguy hiểm mà một giáo phái kia bắt ép hội viên của mình phải đọc một quyển sách do chính họ phát hành rồi gọi nội dung của quyển sách đó là “lời Thánh”. Và rồi “lời Thánh” của họ đã thay thế cho quyển KINH THÁNH. Điều nguy hiểm ở đây là những người này cũng không chấp nhận một sự giải kinh nào khác ngoài vị “đại sứ đồ” của họ.
“Sự nhồi nhét giáo lý giáo điều không để chỗ nào còn lại cho những tư tưởng mới.” là những gì mà một hệ phái cực đoan cố gắng dạy dỗ cho thuộc viên của mình.
Thưa anh chị em trong Đấng Christ! Hãy bước ra khỏi bức tường chật hẹp giáo điều mà chính anh chị em đã xây nên để nhìn mọi sự vật bằng đôi mắt của Chúa.
KT nói gì?
 Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Jêsus Christ là quí hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ  (Phi-líp 3:8).
🙂
 Một lớp học NGUYÊN TẮC GIẢI NGHĨA KINH THÁNH tại Củ Chi
Không có mô tả ảnh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *