Sự Cầu Nguyện

Sự Cầu Nguyện

Ngày 04/02/2022 MS Vũ Ngọc Văn

Nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi. Nhưng Đức Chúa Trời thật có nghe, Ngài đã lắng tai nghe tiếng cầu nguyện tôi. Đáng ngợi khen Đức Chúa Trời, vì Ngài chẳng bỏ lời cầu nguyện tôi, cũng không rút sự nhân từ Ngài khỏi tôi. Thi thiên 66:18-20

Sự Cầu nguyện, Thi thiên 66:18-20

Thi thiên 66 là Thi thiên Ngợi khen Đức Chúa Trời vì các công việc của Ngài, và vì Ngài nhậm lời cầu nguyện. Thi thiên này mở đầu bằng lời kêu gọi mọi người trên toàn thế giới hát ngợi khen Đức Chúa Trời về chiến thắng mà Ngài giành cho dân Do thái (66: 1-4). Nhiều thế kỷ trước, Ngài đã cứu và đưa dân Do thái ra khỏi kiếp nô lệ tại xứ Ai Cập (5-9). Những người kính sợ Đức Chúa Trời sau đó cũng đã thừa nhận rằng, khi để họ tạm thời bị đánh bại, chất gánh nặng nề trên lưng họ, đưa họ vào lưới bẫy, khiến người ta cỡi trên đầu họ, thì Chúa đã làm việc ấy vì lợi ích của họ.

Mời đọc trọn bài giảng:

Nguồn www.songdaoonline.com

 Su cau nguyen  

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *