SỨC MẠNH CHO NGƯỜI YẾU ĐUỐI – Huỳnh Ngọc Ẩn

SỨC MẠNH CHO NGƯỜI YẾU ĐUỐI – Huỳnh Ngọc Ẩn

 

Sống Đạo vừa nhận được tài liệu 80 trang PDF của tác giả Mục sư Giáo sư Huỳnh Ngọc Ẩn. Chân thành cảm ơn Tác giả và xin giới thiệu cùng quý Anh Chị Em.

MỤC LỤC

Chương I Kính sợ Chúa
Chương II Sự hiện diện của Chúa
Chương III Trong Đấng Christ
Chương IV Quyền năng của Chúa
Chương V Quyền năng của Lời Chúa
Chương VI Quyền năng của Lời Chúa Lời
Chương VII Sức mạnh trong máu
Chương VIII Sức mạnh của Chúa Thánh Linh
Chương IX Sức mạnh của lời cầu nguyện
Chương X Sức mạnh của tình yêu
Kết luận
Phụ lục

Đọc, In Tài liệu:
Sức Mạnh Cho Người Yếu Đuối

Ngày đăng: 10/14/2023

Nguồn songdaoonline.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *