Tag Archives: 0:01 / 1:05:49 DVD Karaoke – Một Dòng Sông – Mục sư Trần Văn Trọng