Tag Archives: 0:02 / 1:11:19 Đức Tin & Sự Tạ Ơn | Mục sư Ngô Minh Hòa (01-12-2019)