Tag Archives: 0:03 / 59:18 Chúa Chăn Bốn Hạng Tuổi – 09.08.2020 Mục Sư Nguyễn Thanh Liêm