Tag Archives: 10-22

Kiềm Chế Cơn Giận –Gióp 32:5,10-22

Kiềm Chế Cơn Giận Gióp 32:5,10-22   Câu gốc: “Kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình; Nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại” (Châm Ngôn 29:11). Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Ê-li-hu muốn mọi người nghe ông nói? Ông so sánh …

Read More »