Tag Archives: 10 Điều Bạn Nên Biết Về Giao Ước Trong Kinh Thánh

10 Điều Bạn Nên Biết Về Giao Ước Trong Kinh Thánh

10 Điều Bạn Nên Biết Về Giao Ước Trong Kinh Thánh Đăng bởi Crosswalk.com  – 24/10/2021 2614 Bài viết này được chuyển thể từ cuốn sách “Giao ước và ý định của Đức Chúa Trời cho thế giới ” của Thomas R. Schreiner. 1. Giao Ước Là Xương Sống Của Các Câu Chuyện Kinh Thánh. …

Read More »