Tag Archives: 11 Lý Do Để Cùng Thờ Phượng Chúa Với Gia Đình

11 Lý Do Để Cùng Thờ Phượng Chúa Với Gia Đình

11 Lý Do Để Cùng Thờ Phượng Chúa Với Gia Đình 19/06/2017 3995   11 LÝ DO ĐỂ CÙNG THỜ PHƯỢNG CHÚA VỚI GIA ĐÌNH Cả gia đình cùng nhau thờ phượng Chúa (gia đình lễ bái)  không phải là chuyện dễ dàng bắt đầu đối với chúng ta. Ngay …

Read More »