Tag Archives: 12-13

Tưởng Chết Nhưng Sẽ Sống–Giê-rê-mi 27:5-8,12-13

Ngày 17 Tưởng Chết Nhưng Sẽ Sống Giê-rê-mi 27:5-8,12-13 27:5 Chính ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay giang ra của ta, ta ban đất ấy cho ai tùy ý ta lấy làm phải. 27:6 …

Read More »