Tag Archives: 12 đặc tính của Đức Chúa Trời

12 đặc tính của Đức Chúa Trời

12 đặc tính của Đức Chúa Trời DƯỠNG LINH 09:42 30/03/2022 Oneway.vn – Đức Chúa Trời là Thần, Hằng Hữu, Vô Hạn, Bất Biến, Tự Hữu, Hằng Sống và Bất Diệt trong bản thể Ngài, là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng, Toàn Tri và Tối Cao tể trị vạn vật …

Read More »