Tag Archives: 2.000 NGƯỜI KẾT ƯỚC DÂNG ĐỜI MÌNH CHO ĐẤNG CHRIST TRONG SỰ KIỆN PHẤN HƯNG LỚN Ở MISSISSIPPI

2.000 NGƯỜI KẾT ƯỚC DÂNG ĐỜI MÌNH CHO ĐẤNG CHRIST TRONG SỰ KIỆN PHẤN HƯNG LỚN Ở MISSISSIPPI

2.000 NGƯỜI KẾT ƯỚC DÂNG ĐỜI MÌNH CHO ĐẤNG CHRIST TRONG SỰ KIỆN PHẤN HƯNG LỚN Ở MISSISSIPPI Bởi Cbn.Com 19/11/2023 30 đọc Ngọn lửa phấn hưng tiếp tục nóng cháy ở nhiều nơi trên khắp nước Mỹ. Tại Jackson, Mississippi, gần 1.400 người đã đáp lại lời kêu gọi của nhà truyền …

Read More »