Tag Archives: 20

Không Nhìn Biết Kế Hoạch Của Chúa– Ê-xơ-tê 2:5-14,20

Không Nhìn Biết Kế Hoạch Của Chúa Ê-xơ-tê 2:5-14,20   Câu gốc: “Ê-xơ-tê chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình; vì Mạc-đô-chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết” (câu 10). Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về ông Mạc-đô-chê? …

Read More »

Verse of the Day—Revelation 3:14, 20

Verse of the Day for Tuesday, August 14, 2018 [ Previous Devotionals ]   These are the words of the Amen, the faithful and true witness, the ruler of God’s creation. … “Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will …

Read More »