Tag Archives: 20160523 – HTTL Gia Định -“Nhân sự Lãnh đạo P1” – Mục sư Nguyễn Hữu Bình