Tag Archives: 22-28

Ê-phót–Xuất Ê-díp-tô Ký 28:6-14,22-28

Ngày 30 Ê-phót 28:6 Họ sẽ chế ê-phót bằng kim tuyến, chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sặm, và vải gai đậu mịn thêu cực xảo. 28:7 Hai bên ê-phót làm hai đai vai, đâu đầu vào ê-phót. 28:8 Đai để cột ê-phót ở phía ngoài, sẽ làm nguyên miếng …

Read More »