Tag Archives: 3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn

3 Cách Để Áp Dụng Lời Chúa Vào Đời Sống Bạn Đăng bởi Ban Biên Tập  – 17/04/2022 4033 “Cả Kinh-thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi-dẫn. có ích cho sự dạy-dỗ, bẻ-trách, sửa-trị, dạy người trong sự công-bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn …

Read More »