Tag Archives: 3 cách để xây dựng thói quen đọc Kinh Thánh mạnh mẽ

3 cách để xây dựng thói quen đọc Kinh Thánh mạnh mẽ

3 cách để xây dựng thói quen đọc Kinh Thánh mạnh mẽ DƯỠNG LINH 02:50 15/06/2021 Oneway.vn – Tất cả Cơ Đốc nhân muốn lớn lên trong Chúa đều cần phải đọc Kinh Thánh mỗi ngày.  Vậy nên, việc xây dựng một thói quen đọc Kinh Thánh mạnh mẽ là …

Read More »