Tag Archives: 3 cách hiệu quả để chia sẻ về Chúa cho người khác

3 cách hiệu quả để chia sẻ về Chúa cho người khác

3 cách hiệu quả để chia sẻ về Chúa cho người khác DƯỠNG LINH 01:41 23/04/2022 Oneway.vn – Đấng Christ không kêu gọi chúng ta thay đổi lòng người. Ngài cần chúng ta gieo giống, còn biến đổi tấm lòng là việc của Ngài. Trên bước đường theo Chúa, chúng …

Read More »