Tag Archives: 3 câu hỏi trước khi phê bình mục sư của bạn

3 câu hỏi trước khi phê bình mục sư của bạn

3 câu hỏi trước khi phê bình mục sư của bạn DƯỠNG LINH 01:18 03/08/2020   Oneway.vn – Năm tôi 20 tuổi, Hội thánh thay đổi mục sư quản nhiệm. Ngay sau đó, khải tượng của Hội thánh cũng thay đổi theo. Tôi đi nhiều nơi để học, nghiên cứu …

Read More »