Tag Archives: 3:21-29 VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP

3:21-29 VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP

3:21-29 VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP 21 Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Chẳng hề như vậy; vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. 22 Nhưng Kinh Thánh đã …

Read More »