Tag Archives: 35 – Tại Sao Giáo Phái Cơ Đốc Phục Lâm Là Sai Trật?

35 – Tại Sao Giáo Phái Cơ Đốc Phục Lâm Là Sai Trật?

35 – Tại Sao Giáo Phái Cơ Đốc Phục Lâm Là Sai Trật? Sống Đạo xin giới thiệu chương trình THÁNH KINH & ĐỜI SỐNG do Hội Thánh Tin Lành Sacramento thực hiện mỗi 2 tuần trên Youtube, channel: “HTTL Sacramento”. Cầu Chúa Thánh Linh đầy ơn trên Mục sư Hứa Trung …

Read More »