Tag Archives: 4:12-20 ĐẤNG CHRIST THÀNH  HÌNH TRONG CÁC CON

4:12-20 ĐẤNG CHRIST THÀNH  HÌNH TRONG CÁC CON

4:12-20 ĐẤNG CHRIST THÀNH  HÌNH TRONG CÁC CON Mục sư Nguyễn Thỉ 12 Hỡi anh em, tôi xin anh em hãy giống như tôi; vì tôi cũng như anh em. Anh em không làm hại gì cho tôi. 13 Anh em biết rằng ấy là đang lúc xác thịt yếu đuối mà …

Read More »