Tag Archives: 4:21-31 HAI LỜI GIAO ƯỚC

4:21-31 HAI LỜI GIAO ƯỚC

4:21-31 HAI LỜI GIAO ƯỚC 21 Hãy nói cho tôi, anh em là kẻ ưa phục dưới luật pháp, há không nghe luật pháp sao? 22 Vì có chép rằng Áp-ra-ham có hai con trai: một là con của người nữ tôi mọi, một là con của người nữ tự chủ. 23 Nhưng …

Read More »