Tag Archives: 47 Ngày Lắng Nghe Tiếng Chúa

47 Ngày Lắng Nghe Tiếng Chúa

47 Ngày Lắng Nghe Tiếng Chúa Đăng bởi Ban Biên Tập  – 16/02/2021 7 https://onenation.bible/ Faith Comes By Hearing! One Nation Campaign 2021 Với sự tham gia của 26 quốc gia! Xin quý Mục Sư và con cái Chúa cùng hoà lòng đăng ký tham gia chương trình 47 ngày …

Read More »