Tag Archives: 5 bài học từ “người chăn bầy” trung tín

5 bài học từ “người chăn bầy” trung tín

5 bài học từ “người chăn bầy” trung tín DƯỠNG LINH 01:29 29/02/2020 Oneway.vn – Trong 12 năm chức vụ, tôi biết có nhiều mục sư đã rời bỏ chức vụ vì nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta quên mất cũng có những mục sư …

Read More »