Tag Archives: 5 triệu trẻ em mất cha mẹ vì đại dịch COVID

Hơn 1,5 triệu trẻ em mất cha mẹ vì đại dịch COVID

Hơn 1,5 triệu trẻ em mất cha mẹ vì đại dịch COVID DƯỠNG LINH 09:50 06/09/2021 Oneway.vn – Từ khi bắt đầu đại dịch, hơn 4 triệu người trên toàn cầu đã chết do COVID-19.  Dịch bệnh lấy đi mạng sống của đa số người lớn, nên thế giới dường …

Read More »