Tag Archives: 5 ý nghĩa của Lễ thăng thiên

5 ý nghĩa của Lễ thăng thiên

5 ý nghĩa của Lễ thăng thiên DƯỠNG LINH 08:10 11/05/2021 Oneway.vn – Lễ Thăng Thiên được kỷ niệm vào ngày thứ 40 sau Chúa nhật Phục Sinh. Sự Thăng Thiên của Đấng Christ có rất nhiều ý nghĩa, và sau đây là năm ý nghĩa quan trọng: Chúa Jêsus …

Read More »