Tag Archives: 6 cách giúp ‘người chăn bầy’ vượt qua sự chống đối

6 cách giúp ‘người chăn bầy’ vượt qua sự chống đối

6 cách giúp ‘người chăn bầy’ vượt qua sự chống đối DƯỠNG LINH 03:27 29/03/2021 Oneway.vn – ‘Người chăn bầy’ gặp sự chống đối không phải chuyện lạ hay bất thường. Đó là điều hiển nhiên trong chức vụ. Khi đọc các sách thư tín, bạn có thể thấy sự …

Read More »